Informacje ogólne

Informacje ogólne
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 59 w Katowicach
Nazwa klasy
grupa 6
Dni zajęć
czwartek, piątek
Godziny zajęć
14.55-15.55