Informacje ogólne

Informacje ogólne
Nazwa szkoły
Szkoła podstawowa nr 56
Nazwa klasy
SP 56 grupa 3
Dni zajęć
środy, piątki
Godziny zajęć
środy: 13.30-14.15
piątki: 13.55-14.40