Informacje ogólne

Informacje ogólne
Nazwa szkoły
Szkoła podstawowa nr 56
Nazwa klasy
SP 56 grupa 3